İş hayatı ya da sosyal hayatta çeşitli nedenlerden dolayı farklı fikir ayrılıklarına düşen kişiler, sözlü ya da fiziksel olarak tacize başvurabilmektedir. Bu durumlarda hakkını yasal yollardan aramak isteyen taraflar, en yetki merciler olan mahkemelere başvurmakta ve haklarını aramak istemektedirler. Ancak mahkemelerin yapıları, gerekli ya da aşırı gereksiz dava taleplerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

Bu durumda uzun yıllar beklemek zorunda kalan kişiler, davaların bir an önce bitmesi konusunda sürekli şikâyetlerde bulunmaktadır. Bahsedilen olumsuz durumların önlene bilmesi adına faaliyete geçirilmiş olan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri son dönemlerde çoğu Avrupa ülkesinde olduğu kadar ülkemizde de adaletin oldukça geç yerine gelmesi konusunda şikâyet eden kişiler için bir ayrıcalıktır.

Mahkemelerde uzun yıllar hakkını aramaların yerine getirilmiş olan arabuluculuk, tahkim ve uzlaşma sistemleri, taraftarların özel alanlarda ve resmi olarak görevlendirilmiş kişiler eşliğinde mahkeme aşamasına geçilmeden, sorunların çözüme kavuşturulmasını mümkün hale getirmektedir. Tarafların kendi belirlemiş ya da özel hakemler eşliğinde uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını sağlayan tahkim sistemi, özellikle mahkemelerdeki uzun yıllar beklenmelerin önüne geçilmesi sebebi ile çoğu kesimin beğenisini almıştır.