Ticaret ve şirketler hukuku, sektör ve ekonomi içerisinde firmaların ve şirketlerin ticari varlıklarını hukuka uygun kurallar ile yönetmesine dayanmaktadır. Ticari faaliyetlerin yoğun şekilde yapıldığı ekonomik tüm ortamlarda şirketler ve ticaret hukuku giderek önem kazanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde işlerlik kazanan şirketler hukuku yerli ve yabancı pek çok ekonomi girişimcisine ticari faaliyetler konusunda hukuki hizmet sunmaktadır.

Şirketler hukuku ekonomi içerisinde firmaların hukuki anlamda pek çok farklı faaliyet alanına hizmet etmektedir.

Bu açıdan ticaret ve şirketler hukukunun kapsamları şu şekilde sıralanabilir;

-Sermaye piyasaları,

-Haksız rekabet,

-Şirket yönetimi ve devri ile ilgili işlemler,

-Şirket içi sözleşmeler, kredi ve leasing sözleşmeleri,

-Hisse devri ile ilgili işlemler,

-Tasfiye işlemleri,

-Kıymetli evrak hukuku ve ticari tüm şirketlerin alım ile satımı konularıdır.

Ticaret ve şirketler hukukunda hukukun tüm kurallarını doğru şekilde uygulamak için öncelikle şirketin sermaye yapısına bakılır. Sermaye yapısına göre şirketler; Adi ortaklık, kollektif ortaklık, adi komandit ortaklık, limited ortaklık, anonim ortaklık ve paylı komandit ortaklık olarak ayrılmaktadır. Bu şirket yapısına göre şirketler hukukunun yetki ve sorumluluk çerçevesi de belirlenmiş olur.