Ticaret Hukuku Hakkında Önemli Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında önemli bir yere sahip olan ticaret hukuku genel kapsamlı bakıldığında tüccarlar, işletmeciler, şirketler ve tacirler için oldukça büyük önem taşıyan bir hukuki koruma biçimidir.

Bu kişiler için oldukça önemli olduğu bilinen ticaret hukuku karşılıklı ticaret ilişkilerinin ifalarının gerçekleşmesini ve bu ifalarda meydana gelen zararların borçlu ve alacaklı cinsinden düzenlenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu alanda ticaret hukuku toplamda 5 farklı konuyu ele almaktadır.

Şirketler hukuku, ticari işletme, kıymetli evrak, sigorta ve deniz ticareti konularını ele ticaret hukuku bu alanlarda vermiş olduğu hükümler ile birlikte karşılıklı sağlanan ticaret ilişkilerini ülke genelinde korumaya odaklı bir sistemden oluşmaktadır.

Ticaret hukuku tarafından araştırılan bir mahkeme sürecinde ticaretin işleyişinde ticaret hukukuna göre bir sorun tespit edilmez ise örf ve adet yükümlerine bakılır. Buradan da bir sonuç alınamadığı takdirde son olarak genel hükümler çerçevesinde mahkeme karar kılacaktır. Ticari işletme hukukunda sadece ticaret hukuku kapsamından faydalanılmaz. Ayrıca ticari işletme hukukunda ticari örf ve adet, ticari iş, ticari işletme ve tacir kavramları bu kapsamda ele alınmaktadır.