Tazminat Hakkı Doğması İçin Meydana Gelen Haksız Fiil Sonucunda Kişinin Zarar Görmesi Gerekir

Tazminat meydana gelen bir olayın veya ihlalin kişiye maddi veya manevi açıdan zarar vermesidir. Zararı meydana getiren devlet, gerçek veya tüzel kişilik olabilir. Bu durumda taraflardan birinin diğerine tazminat davası açması ve uğradığı zararın telafisini isteme hakkı vardır.

Hukuk toplumun düzenini tesis edebilmek için ortaya konulan bir kurallar bütünüdür; bu kurallara uyulmadığı takdirde devlet adaleti tesis edebilmek için yaptırım uygulayacaktır. Hakkın tesis edilmesi için bu tür olaylarla tazminat hukuku ilgilenir.

Maddi ve manevi tazminat şeklinde 2 tazminat şekli vardır. Ancak tazminat hakkının doğabilmesi için meydana gelen olayın hukuk dışı meydana gelmesi gerekir. Meydana gelen haksız fiilin de kişiye zarar vermesi gerekir. Haksız fiilden kişi zarar görüyorsa ancak o zaman tazminat hakkı doğacaktır. Maddi tazminat istenmesi için hakları ihlale uğrayan kişinin mal varlığında bir azalma, gücünde bir azalma meydana gelmesi gerekir.

Örnek vermek gerekirse; iş kazasına uğrayan bir kişinin ölümü nedeniyle yakınlarının ekonomik durumunun bozulması, cenaze ve def’in masrafları, kişinin yaralanması neticesinde işine gidemediği günler, kişiye verilen iş göremezlik ödeneği, tedavi giderleri gibi zararları tazmin eder.

Manevi tazminat ise yaşanılan olay nedeniyle kişinin yaşadığı acı, keder durumları ve çektiği ıstırap göz önünde bulundurulur ve davaya bakan hakim tarafından takdir edilir.