ahkim, tarafların arasında çıkan uyumsuzluk nedeniyle devletin organlarına başvurmadan, aralarında seçtikleri hakemlerle sorunları çözdükleri yöntemlerdir. Buna uyumsuzluk çözümü de denilebilir. Bu uyuşmazlıkları çözen yerlere de Tahkim Kurulu denir.

Tahkimi gerçekleştirirken öncelikle taraflar arasında yapılan yazılı anlaşma gerekir. Bu anlaşmaya tahkim anlaşması denir. Tahkim hakemlerini seçerken serbestlik söz konusudur. Taraflar hakemi, tahkim yeri ve sürecini, zamanını, yapısını ve dilini belirleyebilirler.

1-Tahkim Türleri

Tahkim türlerini ulusal ve uluslararası tahkim olarak ayırmak mümkündür. Ulusal tahkim, Hukuk Mahkemesi hükümlerince çözüme ulaşılan ve yabancı içermeyen tahkim türüdür. Uluslararası Tahkim ise, MTK’ ya yani Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca çözümlenen tahkim türüdür.

2-Tahkimin Sağladığı Avantajlar

Uyuşmazlıkların çözümünde devlet mahkemelerine kıyasla daha hızlıdır. Tahkim Merkezi aracılığıyla alınan kararlar kesindir. Temyize gidilmeden alacağın icrası sağlanır. Bu yönüyle mahkeme kararı gibi İcra Daireleri ile icra işlemi yapılmış olur. Bu icra kararının geçerli sebebi ise, 1958 yılında yapılan New York Sözleşmesi’dir. Tahkim süreci halka açık değildir. Seçilen hakemler alanlarında uzmanlardır. Tahkim doğru kararlar alındığında hem zaman hem de para tasarrufu sağlar.