Sözleşmeye taraf olan kişilerin yasal kurallar çerçevesinde haklarının korunmasını sağlayan hukuk kuralları sözleşmeler hukuku ile belirlenmektedir. Hukuk kurallarının geçerli olması için yapılan anlaşmanın yazılı olarak ve ispat edilebilir bir belge aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Sözleşmeler hukuku kişilerin haklarını korumayı sağlamakla birlikte kişilerin arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarında çözümünü sağlamaktadır.

Sözleşmelerin geçerli olması için her iki tarafında hür iradesi ile yapılmış olması gerekmektedir. Sözleşmelerin yazılı olmasının yanında bazı sözleşmeler sözlü olarak yapılsa bile geçerli de olabilmektedir. Konu itibariyle bazı sözleşmeler ise imzalanmasının ardından noter huzurunda ya da tapu müdürlüğünde onaylanması gerekli şartlardan biridir. Sözleşme hukuku diğer hukuk dalları ile de doğrudan orantılıdır.

Son yıllarda özellikle evliliklerde sıklıkla tercih edilen evlilik sözleşmesi koşulların da bu hukuk kuralları kapsamında belirlenmiş olup noter huzurunda yapılmayan evlilik sözleşmeleri geçerlilik kazanmamaktadır. Satış ve hizmet sözleşmeleri ise belli koşullara tabi olmakla birlikte özel kurallara uygun hazırlanmayan sözleşmeler geçerli sayılmamaktadır. Gayrimenkul varlıkların satışında yapılan sözleşmelerin noter huzurunda yapılması asli koşul olmakla birlikte bu koşulu sağlamayan sözleşmeler geçerli olmamaktadır.