Şirketler Hukuku Önemli Noktalar

Şirket hukuku konusu altında yapılan incelemeler ticari faaliyetlerde bulunan ve bu faaliyetlerden dolayı tacir veya tüccar olarak adlandırılan şirketlerin, işletmelerin ve tüzel kişiliklerin incelenmiş olduğu ticaret hukuku kapsamında yer alan bir başlıktır.

Şirketler hukuku doğrultusunda borçlar hukuku tarafından belirlenen nizam doğrultusunda şirketlerin tüzel kişiliği adi şirketlerde bulunmaz. Diğer bütün şirket türlerinin ticaret hukukuna göre belirlenmiş olanların her birinin ticari kişiliği bulunmaktadır. Bu şirket türleri; limited şirket, anonim şirket, kooperatif şirket, sermayenin paylara bölünmüş olarak oluşturulan sermaye şirketi, adi komandit ve kolektif şirketler olarak sıralanabilir.

Ancak bu sıralanma da adi komandit şirket ve kolektif şirketler şirket hukukuna göre şahıs şirketleri olarak belirlenmişlerdir. Ancak bu iki şirket harici belirtilen şirket türleri sermaye bazlı şirketler olduğu için sermaye şirketleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Yeni düzenlemelere göre Türkiye’de ortaklık bazlı şirket kurma zorunluluğu kalmamıştır. Limited şirket ve anonim şirket kurarak en az bir kişi yani tek bir şahıs ile şirket kurulmaktadır. Limited şirketler düzenlemeler nedeniyle en fazla 50 ortak alabilirler.

Ayrıca bu şirketler sermaye kapsamlı şirketler oldukların esas birimler dikkate alındığı takdirde limited şirketler en az 10.000 TL ile kurulurken anonim şirketler en az 50.000 TL ile kurulmaktadır.