Miras hukuku kapsamında bir gerçek kişinin vefatı halinde ortada kalan mallarının varisleri olarak adlandırılan kişilere intikalin gerçekleşmesini konu edinen bir hukuk alanıdır. Sadece ölüm durumunda gerçekleşmeyen miras hukuku kişinin gaipliği durumunda da malların intikalini varislere doğru bir şekilde sağlamayı hedefleyen bir hukuk alanıdır.

Gaiplik, bir kişiden uzun zamandır haber alınamaması durumunda ve o kişinin varlığının kesin olarak gösterilememesi üzerine mahkeme tarafından alınan bir karar ile kesinleştirilen ardından kişinin ölü olduğu varsayılmış gibi mallarının varislerine intikalinde kullanılabilen bir miras hukuku konusudur. Miras hukukuna göre 2 tip mirasçı çeşidi bulunmaktadır. Yasal ve atanmış olarak adlandırılmaktadır.

Yasal mirasçılar, ölen kişinin gerçek varislerini ifade etmektedir. Atanmış mirasçılar ise ölen kişinin gerçek varislerinden birisi olmamasına rağmen kişiden kalan mal üzerinden hak iddia edebilen ve bunun için ölen veya gaip olan kişinin iradesi vasıtasıyla bu hakkı talep ettiğini iddia eden kişidir.

Eğer ki vefat eden kişinin mirasçısı yok ise zümre çeşitliliğine bakılır. Zümre, miras hukukuna göre akrabalık derecesidir. Bir kişinin 1. dereceden akrabası bulunmuyorsa dereceler sırayla devam etmektedir.