Milletlerarası Özel Hukuk Kavramının Önemi

Hukuk kavramı kendi içerisinde birçok alt kategoride incelenmektedir. Bu kategorilerden bir tanesi de milletlerarası özel hukuktur. Milletler arası özel hukuk dendiği zaman örnek vermek gerekirse Türkiye de yaşayan yabancıları konu alan hukuk akla gelmektedir. Ancak bununla sınırlı değildir.

Milletlerarası Özel Hukuk Kavramının Kapsamı

Bu kapsam da Türk vatandaşlığının kazanımı, Türk vatandaşlığının kaybedilmesi ve Türk vatandaşlığının ispatı yer almaktadır. Milletlerarası özel hukuk dalının kapsadığı diğer bir alan da diğer devlet vatandaşları, sığınmacılar, vatansızlar ve şartlı sığınmacılardır. Bir diğer alan kanunlar ihtilafı hukukudur. Son olarak da milletlerarası usul hukukudur.

Milletlerarası Özel Hukuk Neden Gerekli

Milletler arası özel hukuk farklı bir ülke de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların genel kurallar ve yaptırımlara uygun hareket etmesini sağlamak için gereklidir. Ayrıca çeşitli hukuk uyuşmazlıkları durumunda hukukun üstünlüğü ilkesinin önemine vurgu yaparak çeşitli düzenlemelerin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bunun yanında farklı ülkelerin kendi arasında uyuşmazlık yaşayabileceği durumlara karşı alınan bir tedbir olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca her dönem olduğu gibi bu dönem de Dünya ülkelerinin problemi haline gelen sığınmacılarla ilgili çeşitli önlemler alınmasını sağlamaktadır.