Borçlu olan kişi ya da kurumun borcunu ödeyememesi halinde alacağın karşılanması be borcun ödenmesi konusunda takip edilmesi gereken hukuki maddeleri icra hukukundan alınabilmektedir.

Borçlunun borcunu ödeyememesi halinde taşınır ya da taşınmaz mal varlığına devlet zoru ile el konulabilmektedir.

İflas hukuku ile de borçlarını ödeme zorluğu çeken borçlunun bu durumu alacaklılara ilanı ve borçların taksitlendirilmesini sağlayan hukuk kurallarıdır.

İcra ve iflas durumlarında uygulanması gereken kurallar icra ve iflas hukuku kurallarına göre gerçekleştirilmektedir.

Alacak karşılığında borçlunun mal beyanında bulunması oldukça önemli olmakla birlikte bazı durumlarda mal beyanını beklemeden de borçlunun mal varlığına el konulabilmektedir. Özellikle borçlunun şüpheli durumunun söz konusu olması halinde uygulanmaktadır.

Borçlu ödeme emrine yanıt vermez ise icra takibinin kesinleşmesi ve haciz işlemlerinin başlatılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca borçlunun korunması adına icra işlemi sağlanabilecek olan koşullarda icra hukuku içerisinde belirlenmiştir.

Özel sektör işçilerin maaşlarına haciz işlemi sağlanamayacağı gibi üçüncü şahıs kişilerine de borçtan kaynaklı alacak talep edilememektedir. Mesleki olarak giyimi ve kullanımı zorunlu olan mal ve ürünlere de haciz işlemi sağlanamamaktadır.