Fikri, Ticari Ve Sınai Haklar Hukuku Çeşitleri

Başta patent hukuku olmak üzere sistem içerisinde birçok ticari ve sınai haklar hukuku çeşidi bulunmaktadır. Genel olarak amacı hem ticari hem de fikri alanında ürün ve ürün sahibinin haklarını korumaya yöneliktir.

Patent Hukuku

İlk alt dallarından biri patent hukukudur. Bir ürünün ya da eserin patent alınıp alınmayacağına dair genel geçer bilgileri ve yaptırımları kapsar. Bununla birlikte patent başvurularının usule uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini de denetleyen mekanizmalara sahiptir.

Eser Hukuku

Fikri, ticari ve sınai haklar hukukunun bir diğer çalışma sahası eser hukukudur. Telif haklarının karşılığını bulması için yapılan şikayetleri değerlendirmektedir. Aynı zamanda bir eser çevresinde yapılmakta olan sözleşmelerin okunması, takibi ve usulsüzlerin tespit edilmesi de eser hukukunun çalışma sahaları içinde bulunur.

Tasarım ve Marka Hukuku

Diğer türler arasında ayrı ayrı kategorilerde bulunan tasarım ve marka hukuku çeşitleri bulunuyor. Özellikle çeşitli firmaların marka patenti almaları için başvurdukları alanlarda çalışmaları mevcuttur. Halihazırda var olan tescil sistemi ile birlikte takipler gerçekleşmektedir. Kamuya sunulmuş tasarımların incelenmesi de çalışma alanlarından bir diğerini teşkil eder.