Borçlar hukuku karşılıklı tarafların arasında bulunan borç ilişkisinde yaşanan anlaşmazlıkların hukuki yollarla yani kanunen çözülmesine olanak sağlayan bir hukuk dalıdır. Alacaklı ve borçlunun karşılıklı ifalarında meydana gelen sorunların detaylı olarak karşılıklarının ve hükümlerinin yerine getirilmediği kanunlarca tespit edilir ve haksız olan taraf mahkeme tarafından belirlenmektedir. Borç ilişkisi, borcun sahip olduğu borcun kaynakları olarak adlandırılan konu başlığından dolayı meydana gelmektedir.

Borcun kaynakları; sözleşme, haksız eylem ve sebepsiz zenginleşme olarak adlandırılmaktadır. Borçlanma ayrıca hukuki işlemler ile de meydana gelebilir. Tek taraflı borçlanma veya çift taraflı borçlanma ile kişilerin borçlanabileceği hukuki olarak borçlar hukukunda belirtilmektedir.

Borçlar hukukuna göre bir kişinin borçlanmaya yönelik ehliyetinin olup olmaması durumu da önemli bir başlıktır. Bu konuda borçlar hukuku doğrultusunda kişinin kendi iradesi ve fiili davranışları bulunmuyorsa bu kişi borçlanma sonucunda sorumlu tutulamayacaktır.