Teknolojinin gelişmesi ve teknolojik cihazların kullanımı ile birlikte bu alanda uyuşmazlık yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bu anlaşmazlık ya da hukuka aykırılık olması durumunda yaşanan sorunun çözümlenmesi için geliştirilen hukuk alanına bilişim hukuku denilmektedir.

Bilişim suçu insanların ya da tarafların karşılıklı olarak etkileşimde olması sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsanların bilgi aktarımı, saklanması ve bilgi edinilmesi noktasında tüm teknolojik cihazları ve teknoloji ağını kullanması söz konusu olmaktadır.

Yasaların uygun gördüğü şekilde yararlı bilgileri öğrenmek ve saklamak gerekmektedir. Bu aşamada da teknolojinin akla uygun olarak kullanılması gerektiği ön plana çıkarılmaktadır.

Teknolojinin doğru kullanılmaması, bu kullanımda art niyet ya da hak ihlali oluşması durumunda oluşan tüm sorunlar Bilişim Hukuku çerçevesinde çözümlenmektedir.

Bu alanda eğitim almış ve bilgi birikimi olan avukat gurubu bulunmaktadır. Mevzuatın en iyi şekilde bilinmesi ve uygulanması ile bilişim suçunun değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması mümkün olmaktadır.

Bilişim hukuku alanında bilgi almak ve sorunların çözümü noktasında yardım almak mümkün oluyor. Bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar ile gerekli hizmet profesyonelce sağlanmaktadır.