Yazılı ve görsel yayınlarının denetlenmesine ve çeşitli cezai yaptırımların uygulanmasına zemin hazırlayan basın hukuku ve kişisel marka yönetimi günümüzde önemli bir konumda yer almaktadır. Aynı zamanda sosyal medya sayfalarına yapılan şikayetler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Haberleşme gizliliğinin ihlali en sık yer alan suçlar alanında bulunuyor.

Kişiler arasında yer alan konuşmaların usulsüz bir şekilde dinlenmesi ve kayıt altında tutulması da basın hukukunun cezai hükümleri içerisinde mevcuttur. Hakaret ve özel hayatın gizliliği ihlali de bu noktada önem taşımaktadır. Basın hukuku çeşitli firmalar ile bireyler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için de bir rehber işlevi görmektedir.

Kişisel Marka Yönetimi Nedir?

Şirketler için son derece önemli olan kişisel marka yönetimi piyasa içerisinde çok daha ileri noktalara taşınmak için gerekli görülmektedir. Bu alanda uzman kişiler ile birlikte çalışmak gerekiyor. Kişisel marka yönetimi sonucunda markaların değerleri artmakta ve özgün bir konumda ürün ile müşteri arasında köprü kurmaktadır. Kişisel marka yönetiminin usulsüzlükleri ve hak ihlalleri kapsamında basın hukuku devreye girmektedir.